Златната рибка казала

Златната рибка казала на рибаря:
– Остана ти едно последно желание!
Той се огледал наоколо и отвърнал:
– Иска ми се, да взема да направя нещо добро и благородно!
Видял един младеж с бастун да се влачи покрай реката и казал на рибката:
– А, ето! Искам този младеж да хвърли бастуна и да се затича!
– Готово! – казала златната рибка и отплувала навътре в реката.
Младежът хвърлил бастуна и се затичал към близката магистрала, по която с висока скорост фучали коли, крещейки с всичка сила:
– Сляп съм, бе, идиоти такива, не съм куц!