Живели под един покрив

Наложило се млади и стари да живеят под един покрив. За разлика от много други, живели в мир и разбирателство. Един ден, както си седели в стаята свекър, свекърва и снаха, свекървата казала:
– Ех, снахо, хубава си ни е къщичката, само дето стените искат боядисване, но нямаме с какво.
Скочила снахата. Отрязала брадата на свекъра. Направила голяма дебела четка и боядисала стените. Седнали пак всички дружно да пият чай, а свекървата казала:
– Ех, снахо, разхубави се нашата къщичка, ама тия стари прозорци я загрозяват. Искат боядисване, ама нямаме с какво.
Скочила снахата. Отрязала мустаците на свекъра. Направила четка и боядисала прозорците. Мръкнало се. Прибрал се мъжът от работа и видял, че баща му седял пред къщата.
– Тате, защо седиш навън? Вече се мръква! – попитал синът.
Бащата казал:
– Абе, вътре жените са се хванали да правят баница и не знам дали имат яйца, дали нямат…