Живеел срещу градската баня

Един старец живеел срещу градската баня. Веднъж както се сапунисвал и стария инструмент го изненадал и станал. Почудил се какво да прави, та взел, че се загърнал с чаршафа и притичал през улицата до вкъщи.
– Бабо, бързо лягай да правим с*кс.
– Чакай бе дядо, какво става, бе? Откога не си се сещал за мен?
Докато се разправяли, той омекнал. Дядото рекъл на бабата:
– Другия път, като ме видиш да тичам през улицата с чаршафа, лягай на кревата и се приготвяй.
След време бабата видяла дядото, че тича с чаршафа, легнала и вдигнала краката. Като я видял дядото се хванал за главата и рекъл:
– Как не те е срам, ма? На мен дрехите ми откраднаха, а ти за с*кс мислиш…