Жилището на евреин било тясно

Жилището на един беден евреин било много тясно и той решил да се оплаче на равина. Помолил го да му помогне със съвет, защото се чувствал много зле с цялата си челяд в тая теснотия. Равинът го попитал:
– Ти кокошки имаш ли?
Човечецът отвърнал:
– Имам.
– Добре! От тази вечер, нека и те спят при вас! – отсякъл равинът.
Послушал го човекът, а на другия ден пак отишъл при равина:
– Рави, много тясно бе!
– Ти овчица имаш ли? – попитал равинът.
– Имам. – казал беднякът.
– От утре и тя при вас! – посъветвал го отново равинът.
Послушал го човечецът, а когато дошъл отчаян на следващия ден, равинът казал:
– Тази вечер ще изгониш кокошките и пак ще дойдеш при мен!
На другия ден човекът бил по-спокоен:
– Рави, сега е по-добре. Поне поспахме малко.
Тогава равинът му казал:
– Довечера и овцата прибери в кошарата.
Послушал го човекът, а на другия ден дошъл с усмивка.
– Как се чувстваш? – попитал равинът.
– Ооо… – отговорил му щастливо човекът – Вече е добре! Широко, просторно! Благодаря ти, рави! Ти ни спаси от теснотията!