Жената се стараела да готви

Младо семейство, жената се стараела да готви, но мъжът вечно бил недоволен.
– Не е като гозбите на мама.
Един ден седнали на масата, а жената започнала да се оправдава.
– Скъпи, днес тъкмо започнах да готвя и ми звънна приятелката ми. Заприказвахме се и яденето малко загоря. Много съжалявам! Мъжът ядосано погледнал жена си, недоверчиво опитал яденето, след което се усмихнал и прегърнал жена си.
– Браво скъпа, най-после да сготвиш като мама.