На жена регулировчик и дошъл

На жена регулировчик, по време на работа, в час пик и дошъл месечния цикъл. Съвсем вежливо се обадила по станцията с молба да я сменят поради тази причина. Минал час, два, три, нямало никой. На четвъртия час се появили двама пияни полицаи, прегърнати, пеейки се клатушкали към нея. Тя сърдито ги попитала:
– Колеги, защо се забавихте толкова?
– Ами, като чухме, че ти е дошло, първо почерпи шефа на полицията, след туй прокурора, после шефа на криминална…