Жена предложила награда

Една жена не била влизала две години в баня и предложила награда от десет хиляди лева на онзи мъж, който издържи под полата ѝ 15 секунди. Кандидатите се навъдили бързо, но никой не успявал да издържи толкова време. Проваляли се, не защото много миришело, а защото направо им лютяло и те припадали. Един ден се появил местният заклет ерген Гогата. Той си мушнал главата под полата на момата и започнал да чака да мине времето. Жената започнала да брои:
– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14… Я, този ще вземе да издържи! Дай да взема му пръдна, че да му стане още по-смрадливо!
Пръднала тя и продължила да брои до 20, като накрая Гогата не издържал и излязъл изпод полата. Жената му казала:
– Ти единствен успя да издържиш 15 секунди! Как успя да го направиш?
– Ами, на 14-тата секунда тъкмо щях да припадна, когато изведнъж отнякъде лъхна струйка чист въздух…