Жена поканила новият любовник

Докато съпругът го нямало вкъщи, жена поканила новият си любовник – Карлсон. Изведнъж на вратата се звъни.
– Какво да правим? – ужасена попитала жената.
– Няма проблеми, ще скоча през прозореца. – спокойно отговаря Карлсон.
– Ама ние сме на десетия етаж.
– Спокойно, нали имам гащи с перка. – махва с ръка Карлсон и скача през прозореца.
Жената отваря вратата и съпругът нахълтва направо в спалнята.
– Кой е бил тука?
– Никой не е идвал.
– Пак питам, кой е бил при тебе?
– Ама нали ти казвам, че никой не е идвал.
– Тогава на кого са тези гащи с перка, а…