Жена казала на мъжа си

Жена казала на мъжа си:
– Скъпи, струва ми се, че нашите деца са вече пораснали!
– Защо мислиш така?
– Виж…
– Добре, извикай ги да поговоря с тях!
– Деца, аз и мама мислим, че вече сте достатъчно големи, за да разберете, че в живота има доста интересни неща. Все пак, бъдете така добри да отговорите на един въпрос: „Абе, келеши, кой от вас е монтирал в ключалката на спалнята ни скрита камера?“