Земята, нашата планета

Нашата планета Земя е голямо кълбо от скали и метал, покрито с вода и пръст. Тя е една от деветте планети, които се движат около звездата Слънце. Тези планети заедно със Слънцето и всичко, което се движи около него, се наричат Слънчева система. Планетите от Слънчевата система се движат по почти кръгообразни орбити и също се въртят. Четирите планети, които са най-близо до Слънцето, се наричат вътрешни планети. Зад тях се намират външните планети.

Годината и сезоните

Земята обикаля слънцето за една година (365 и една четвърт дни – за това има и високосна година). Тъй като земята се движи в наклонено положение, Северното полукълбо е наклонено към слънцето през юни, а Южното полукълбо – през декември. Когато полукълбото е наклонено към слънцето, тогава там е лято. Когато е отдалечено от Слънцето, тогава там е зима. Две въображаеми окръжности на север и на юг от Екватора, наречени Тропик на Рака и Тропик на Козирога, сочат къде слънчевите лъчи падат отвесно през месеците юни и декември. През пролетта и есента (март и септември) слънчевите лъчи падат отвесно върху Екватора.

Дълги и къси дни

Продължителността на деня и на нощта е различна в зависимост от сезона и от мястото на Земята. Само на Екватора денят и нощта са с еднаква продължителност през цялата година. Във всички останали части на света дните са по-дълги през лятото, отколкото през зимата. Най-голяма е разликата на полюсите, където през лятото е светло 24 часа в денонощието, а през зимата е тъмно 24 часа.

 

Земята се движи по своята орбита със скорост от порядъка на 107200 километра в час. Тя също се върти и около оста си, която мина през най-северната и най-южната точка на Земята, наклонена под ъгъл 23 и половина градуса. Двата края на оста се наричат Северен полюс и Южен полюс. Въображаемата линия наречена Екватор, опасва Земята по средата между полюсите. Тя разделя земята на Северно и Южно полукълбо.