Завела класа на един строеж

Учителката завела класа на един строеж. Докато учениците разглеждали, от десетият етаж паднал някакъв строител и се утрепал. На следващият час, вече в училище, учителката решила да провери мнението на децата:
– Как мислите деца, защо този строител падна?
Марийка вдигнала ръка:
– Чичкото не е спазил мерките за безопасност!
Учителката казала:
– Може би… А ти Сашко, какво мислиш?
Сашко:
– Ами, чичкото може да е бил пиян…
Учителката поклатила с глава:
– Не е изключено…
В това време Иванчо станал и казал:
– Чичкото ругаеше майка ми!
– Как така, Иванчо? Какво я ругаеше? – удивено попитала учителката.
– Ами крещеше ми: „Момченце, мамичката ти, не подритвай стълбатааа…