Завел момичето на гости

Младеж и девойка станали гаджета. Момчето завело момичето на гости у тях да вечерят. Започнала вечерята, но по едно време на девойката и се допърдяло и в един момент, не можейки да се сдържа повече, се изпуснала. Бащата на момчето погледнал към кучето, което стояло под нейния стол и казал:
– Сани!
Девойката се успокоила, но след 5 минути отново и се допърдяло и отново се изпуснала. Бащата пак:
– Сани!
Девойката отново се успокоила, но след известно време отново и се допърдяло. Но вече била спокойна, защото кучето го отнасяло и затова я пуснала съвсем спокойно, една такава сочна, звучна и ароматна…
Бащата казал:
– Сани, махни се от там, преди да се е изсрала отгоре ти!