Започнала да ражда на улицата

Жена започнала да ражда на улицата. В същия момент минал един пиян мъж и жената му се помолила:
– Моля ви, помогнете ми!
Пияният отвърнал:
– Хубаво, ама какво да правя?
Жената му казала:
– Дърпайте детето за главата!
Пияният започнал да дърпа и изведнъж извикал:
– Опа, излезе!
Жената му обяснила:
– Хвани го сега за крачетата, обърни го с главата надолу и го плесни по дупето!
Пияният мъж го плеснал няколко пъти по дупето и му казал:
– И повече да не влизаш там, малкия…