Загасили светлините в киносалона

Загасили светлините в киносалона и се появили надписите на филма. Един мъж попитал съседа до него:
– Извинете, виждате ли какво е написано на екрана?
– Надписите на филма…
– Моля ви, прочетете ми името на режисьора, защото виждам лошо…
– Но, нали го казват и на глас?
– Ама, аз чувам лошо…
– Не разбирам защо сте дошли на кино? Никакво удоволствие няма да получите от филма, щом не виждате и не чувате!
– Какво удоволствие, бе? Аз съм кинокритик, трябва да пиша рецензия…