Японците изобретили машина

Японците изобретили машина четяща мисли – пиеш едно и на екрана се появява мисълта ти. Седнал американеца, закачили датчиците, изпил едно Jonny и на екрана се появил червенобял фон с надпис Mallboro. Седнал руснака, след процедурата по окабеляване ударил една чаша водка – на екрана мъгла, втора чаша водка – на екрана мъгла, трета чаша водка и на екрана се появила краставичка. Седнал българина, ударил една ракия – на екрана мъгла, втора ракия – същия резултат, ударил трета, четвърта, пета… – нещо се размърдало но все още било неясно, ударил шеста, седма и изведнъж – тухли, греди, керемиди цимент… Скочили японците, дръпнали жиците и започнали да му се карат – какво толкова мислиш, бе, ще блокира техниката?
– Абе, чакайте малко, че не мога да се сетя как беше текста на онази песен – „градил Илия килия“…