Един як учител водел урок

Един як учител водел урок в своята класна стая. От съседната стая се чувал силен шум. Някакъв тип вдигал врява и крещял там. Учителят се ядосал, отишъл в другата стая, хванал за ухото злосторника който вдигал врява и го завел в своята стая. Изведнъж в съседната стая се възцарила тишина. Злосторникът си седял тихо на последния чин в стаята на учителя и мълчал. Учителя продължил да си води спокойно урока, но след няколко минути на вратата се почукало и се показала главата на едно дете:
– Господин Петров, много се извинявам, но бихте ли ни върнали преподавателя, за да си довършим урока…