Взел, че паднал в реката

Един човек взел, че паднал в реката и започнал да се дави. Минал друг наблизо и му казал:
– Подай ми ръката си! Подай ми ръката си!
Обаче от страна на удавника никаква реакция. Спасителят се огледал наляво-надясно за помощ и видял табелка, на която пишело:
„Габрово 5 километра“. Досетил се каква е работата и казал:
– Дръж ми ръката! Дръж ми ръката!
Тогава удавникът тутакси се хванал за ръката на помагащия човек.