Възпаление на храносмилателния канал при кучетата

Възпалението на храносмилателния канал при кучетата е доста често срещано заболяване. От него боледуват предимно малките кученца, което е свързано с отбиването им и храненето с неподходящи или развалени храни.

Признаци за възпаление на храносмилателния канал: Обикновено се наблюдава диария, липса на апетит, слабеене, настръхване на козината, отпадналост и намалена подвижност.

Лечение на възпаление на храносмилателния канал: В началото се провежда гладна диета с последващо медикаментозно третиране. В зависимост от степента на заболяването вътрешно се дава адсорган, медицински въглен, а при по-тежки случаи – парентерално триметокс-вейкс и перорално юнгтир-орал вейкс, вефа-гент форте, бисмутаналбин и сулфагвадинин. От антибиотиците се прилагат стрептомицин и окситетрациклин.

Профилактика срещу възпаление на храносмилателния канал: Необходимо е да храните кучето с пресни, лесно смилаеми и не-дразнещи стомаха, пълноценни храни.