Вратата на балната зала се отворила

Вечерта в резиденцията на консула, елегантни двойки се придвижвали в такт с нежна валсова музика. Внезапно вратата на балната зала се отворила с трясък и вътре нахлул ревящ от възторг, безкомпромисно пияният Поручик Ржевски. С „прецизни“ движения си пробил път през множеството към една млада, руса и красива дама, облечена в бяло, като през цялото време крещял:
– Ах, Наташа, Наташенка! Ако знаете само какъв виц ми казаха, направо ще ви паднат циците от смях като ви го кажа!
Наташа се обърнала по посока на гласа с руменина от притеснение по бледите ѝ бузи. Поручик Ржевски рязко спрял пред нея и с разочарован глас казал:
– Ооо! Явно вече са ви го казвали този виц…