Влязъл данъчен инспектор

В адвокатска кантора „Голдман енд Голдщайн“ влязъл данъчен инспектор и напирал да прави ревизия. Погледал го старият евреин и изкарал тефтерите да проверява. Четял данъчния, смятал и по едно време попитал:
– В приходите има графа – „вино-сборно“, какво е това?
– Ами, като спечелим случай, се събираме в офиса, правим си парти и на другия ден, каквото е останало по чаши и бутилки, се събира в един бидон, с времето бидонът се пълни, пращаме го на местния завод за алкохол да го правят на ракия и те ни пращат цяла каса алкохол.
Данъчният продължил с ревизията и след малко пак попитал:
– Има и графа „ядене-сборно“, а това какво е?
– Като спечелим случай, си правим парти с много ядене… Каквото ядене остане, се събира в един бидон и го пращаме в местната ферма и на края на годината ни пращат цяло прасе.
– Интересно! А „бармицва-сборно“ какво е?
– Ами, цяла година ходим на бармицви по роднини и приятели, събираме кожите от обрязването и накрая ги пращаме на данъчното.
– И те какво ви дават?
– Ами, на края на годината ни пращат един сплескан х*й като тебе, да ни прави ревизия…