Вървели попа и попадия по улицата

Вървели попа и попадия по улицата и видели някакъв майстор да зида една къща и да мисли нещо. Попадията казала на попа:
– Попе, я го питай тоя какво се е умислил!
– Питай го ти, мене какво ме интересува! – отговорил ѝ попа.
– Хайде бе, попе, моля те!
Попа какво да прави, обърнал се и рекъл:
– Майсторе, какво си се замислил там?
Майсторът отвърнал:
– Мисля си, на един поп ли да го туря или на два попа…
– Ааа, тури го на попадията, тя ме накара да те питам!