Уточняване на работното време

В едно предприятие свикали събрание за уточняване на работното време. Станал шефът и казал:
– В понеделник няма да работим, защото след уикенда всички ще сме уморени и няма да сме ефективни. Във вторник също няма да работим, понеже ще се настройваме за работа. Сряда ще е работен ден. В четвъртък ще сме уморени от сряда и ще почиваме. В петък няма да се работи, понеже мислим къде да прекараме уикенда. В Събота и неделя са почивни дни. Ясно ли е на всички?
Станал един от работниците и попитал:
– Ама Шефе, нещо не разбрах – всяка сряда ли ще работим?