Уникален начин за генериране на електричество чрез фотосинтеза са открили учените

Всички зелени растения получават необходимата за съществуването си енергия направо от слънцето, с помощта на един боихимичен процес, наречен фотосинтеза. Този леснодостъпен, възобновяем и евтин (направо си е безплатен) източник на електрическа енергия може да бъде достъпен за нас, разбира се обаче ако съумеем да използваме този уникален процес. На практика е възможно според учените. Те твърдят че по време на фотосинтезата растенията използват слънчевата светлина, за да могат да разложат водните атоми на атом водород и атом кислород, като по този начин те на практика произвеждат електрони. Електроните снабдяват с енергия растението и по този начин те гарантират неговия растеж. Учените са разработила технология, която която е способна да отклони електроните, „под носа на растението“ точно преди то да ги е усвоило и по този начин реално ще можем да крадем електрони от растенията.
Променяйки структурите улавящи и съхраняващи енергията в растенията на клетъчно ниво и прикрепяйки ги към въглеродни нанотръби, учените могат да прекъснат пътя на електроните и те да бъдат пренасочени към проводници от нанотръби, а от там вече към кабели и да бъдат захранени какви ли не уреди.