Учителката изпитвала петокласници

Учителката изпитвала петокласници:
– Деца, знаете ли какво означава „малшанс“. Кажи Кирчо?
– Малшанс е да вървиш по някоя тъмна улица, пред тебе да върви една с*кси мацка и тъкмо да я настигаш и да дойде автобусът.
– Добре, много интересно обяснение. Ами ти, Тошко, знаеш ли?
– Малшанс е да вървиш по някоя тъмна уличка, пред тебе да върви един с*кси пич и тъкмо го настигаш и автобусът да дойде.
– Засрами се, какви са тези глупости? Хайде, следващият да каже. Митко?
– Малшанс е да вървиш по някоя тъмна уличка, а след теб да върви Тошко и никакъв автобус да не идва…