Учителка се запознала с първокласниците

Една учителка се запознала с първокласниците на първия учебен ден. Учителката останала учудена, след като всяко дете се представило като Терминатор. Тя моментално докладвала за това на директора:
– Господин Директор, всичките деца в моя се мислят за Терминатор…
Директора много бавно се извърнал към нея, ударил с всичка сила юмрук на близкия шкаф и изсъскал гневно през зъби:
– Аааз съъъм Тееермииинааатооорааа….