Учителка по биология

Учителката по Биология:
– Георги, моето момче, гледай ме внимателно, ако искаш да разбереш поне нещичко за маймуните!