Тръгнал човек на почивка

Тръгнал един човек на почивка, но точно се мръкнало и колата му се повредила в едно село. Мъчил се да я оправи, но така и не успял… Видял един селянин да минава по пътя и го попитал има ли къде да преспи в селото, пък утре да оправя колата и да продължи. Селянинът му казал:
– Навсякъде е пълно с курортисти, но има една вдовица на края на селото, нейната къща е празна, там може да преспиш.
Намерил човекът къщата, почукал, отворила му жената, той я питал може ли да преспи. Тя му казала:
– Може, но имайте предвид, че аз от 5 години съм вдовица…
Мъжът я прекъснал:
– Госпожо, аз съм джентълмен!
Жената сложила вечеря, изкарала вино. Вечеряли, жената започнала да оправя стаята за спане… и пак му казала:
– Само да ви напомня пак, че от 5 години съм вдовица и…
– Госпожо, аз съм джентълмен! Моля ви, не се притеснявайте!
На сутринта човекът се събудил, излязъл на двора и видял жената да храни кокошките… Направило му голямо впечатление, че имало прекалено много петли, а пък кокошки били малко… та попитал:
– Госпожо, защо имате повече петли, отколкото кокошки?
– Ами то само един от тях е петел… другите са джентълмени!