Трябвало да заминат командировка

Двама колеги трябвало да заминат командировка в Либия. Дошли им документите и те тръгнали на път. Единия обаче не го пуснали да премине границата. Увесил нос, той се върнал вкъщи и казал на жена си:
– Докато колегата се върне от Либия, аз ще трябва се крия и да се правя, че съм там, за да не се изложа, че не са ме пуснали на границата. Ако дойдат гости, на тавана съм!
Жена му се съгласила и го прикривала пред съседите. След известно време тя му казала:
– Съседката си купи обувки с пари изпратени от колегата ти от Либия.
Съпругът отвърнал:
– Купи си и ти тогава.
След няколко дни:
– Съседката си купи кожухче с пари изпратени от колегата ти от Либия.
Съпругът се замислил малко и отвърнал:
– Купи си и ти тогава.
След още няколко дни:
– Съседката си намери любовник.
Съпругът се замислил много дълго, преглътнал и казал:
– Намери си и ти, обаче като се върнем с колегата от Либия, голям бой ще ядеш…