„Топлофикация София“ е глобена за монопол

„Топлофикация София“ е била глобена с 338 хиляди лева заради монопол. Глобата и е била постановена от комисията за защита на конкуренцията. Комисията е установила, че „Топлофикация София“ системно е злоупотребявала с монополното си положение на пазара за разпределение на топлинна енергия и топлинно счетоводство. Комисията е сметнала че нарушението може да повлияе негативно на конкуренцията и пряко да засегне интересите на потребителите. На практика по този начин дружеството („Топлофикация София“) възпрепятства евентуалното навлизане на нов конкурент на пазара за разпределение на топлинна енергия. „Топлофикация София“ е предприятие което е на практика господстващо на местния пазар на топлинна енергия за битови нужди и се явява конкурент на подателя на искането „ПМУ Инженеринг” ООД, отчитат от комисията за защита на конкуренцията. Проучването е установило, че „Топлофикация София“ е злоупотребило с доминиращото си монополното положение, като се е опитало да осуети навлизането на своя нов конкурент на пазара за разпределение на топлинна енергия и топлинно счетоводство. Три месеца „Топлофикация София“  е отказвало да сключи договор с „ПМУ Инженеринг” ООД, като междувременно е започнало действия целящи привличане на клиенти от своя конкурент и дори и за придобиване на лиценз за работа със модела уреди с които работи „ПМУ Инженеринг” ООД. В своите писма до потребителите, в които предлага своите услуги, „Топлофикация София” „случайно пропуска” да ги информира, че е нужно да сменят уредите си „Минол Местехник“, които само“ПМУ Инженеринг” ООД е способно да отчита, с нови уреди марка – „Сименс“ или „Сенсус“, ако евентуално решат да сменят топлинния си счетоводител. Самата глоба е изчислена въз основа на приходите на „Топлофикация София” за разпределение на топлинна енергия за периода на 2011 година. Комисията за защита на конкуренцията освен това е взела под внимание и продължителността на самото нарушение, също така и факта че дружеството веднага е преустановило извършването му, след започнатото производство от страна на КЗК.