Тираджия се прибрал загорял

Тираджия се прибрал загорял след яка и дълга кирия и от вратата награбил булката, а тя се дърпала и не му пускала.
– Какво става ма, какви са тези пинизи?
– Глей сега Йовчо, на Мимето мъжа ѝ е пилот. Като се върне я съблече, па я дигне у въздуха и фию насам, фию на там, па пикират у ниското и скачат шланга да заредат гориво! На Пепа мъжа ѝ е моряк. Когато си дойде пълнят джакузито, туря той едно кило сол и тя вече готова да налапа шнорхела! А ти, ти какво?
Гледал я Йовчо едно минута, мислил и после усмивка озарила лицето му:
Ей, що не речеш, че искаш да е РОМАНТИЧНО! Събличай се, дибидюс те искам. Паркирай се сега на четири гуми, тъй, сега дръж тия две огледала! Дръпнал се Йовчо метър и половина назад, изул гащи, и ѝ казал:
– Така, гледай сега в огледалата и давай назад, трябва да се скачиш с прицепа!