Теория на маркетинга

1. Виждате прекрасно момиче на парти. Отивате при нея и казвате: „Аз съм много богат. Омъжи се за мен !“ – това е директен маркетинг.

2. Вие сте на парти с куп приятели и виждате прекрасно момиче. Един от приятелите ви отива при нея и ви посочва, като казва: “Той е много богат. Омъжи се за него !“ – това е реклама.

3. Виждате прекрасно момиче на парти. Отивате при нея и взимате телефонният й номер. На следващият ден й се обаждате и казвате: “Здравей, аз съм много богат. Омъжи се за мен !“ – това е телемаркетинг.

4. Вие сте на парти и виждате прекрасно момиче. Ставате, изтупвате се, оправяте якичката и затягате вратовръзката си, отивате близо до момичето и я поливате без да искате с питие. След това й подавате кърпичка, взимате й чантата, която тя изпуска или забравя, предлагате и да й извикате такси или да я закарате до вкъщи, отваряте й вратата на колата и казвате: „Между другото, аз съм много богат. Ще се омъжиш ли за мен ?“ – това е PR.

5. Вие сте на парти и виждате прекрасно момиче. Тя се доближава към вас и казва: „Г-не, вие сте много богат. Ще се ожените ли за мен ?“ – това е разпознаване на бранда.

6. Виждате прекрасно момиче на парти. Отивате при нея и казвате: “Аз съм много богат. Омъжи се за мен !“ Тя, без да се замисли, ви удря здрав шамар – това е обратна връзка с клиентите.

7. Виждате прекрасно момиче на парти. Отивате при нея и казвате: “Аз съм много богат. Омъжи се за мен !“ Тя обаче, ви представя на мъжа си – това е несъответствие между търсенето и предлагането.

8. Виждате прекрасно момиче на парти. Отивате при нея и преди изобщо да сте казали нещо, друг я заговаря преди вас и казва: “Аз съм много богат. Ще се омъжите ли за мен ?“ и тя си тръгва с него – това е конкуренцията, която изяжда вашият пазарен дял.

9. Виждате прекрасно момиче на парти. Отивате при нея и преди да сте казали: “Аз съм богат. Омъжи се за мен !“, пристига жена ви – това е ограничение за навлизане в нови пазари.