Търсел причина да набие жена си

Нервен съпруг се прибрал вкъщи и започнал да си търси причина за да набие жена си.
– Жено, ела тук!
Жената дошла.
– Събуй ми обувките!
Тя изпълнила това и той продължил:
– Свали ми и чорапите!
Тя и това направила, а той продължил:
– Дай ми да ям!
Тя покорно изпълнила и това, а той и казал:
– Сипи ми едно питие!
Тя му наляла , а той побеснял още повече:
– Включи телевизора!
– Донеси ми вестника!
– Налей ми още едно!
– Я включи лампата!
Тя отишла и щракнала ключа.
– Я сега я изключи… ха така!
– Я пак я включи…
– Я пак я изключи…
– Я пак включи…
– Ти на кого сигнализираш, ма?