Странно психично разтройство

Някакъв пич, имал странно психично разтройство – можел да чука, само като има тежка метеорологична обстановка или природно бедствие. Иначе, горкия не можел изобщо да го вдигне. Жена му, естествено била доста изнервена от това обстоятелство, защото, получавала с*кс едва няколко пъти годишно.
Един тих и слънчев ден, те решили да търсят някакво решение, защото мацката изгаряла за едно здраво ч*кане. Пича казал:
– Миличка, вземи този леген с вода и започвай да ме пръскаш обилно, сякаш вали проливен дъжд…
Започнала тя да го пръска с едната ръка, а той казал:
– С другата святкай и гаси лампата, сякаш има светкавици…
Жената умирала за с*кс, и започнала да пръска с едната ръка, а с другата да пали и гаси лампата.
– Хайде сега мила, с единия крак тряскай вратата, сякаш има гръмотевици…
Женицата направила това със сетни усилия и попитала с надежда:
– Миличък, готов ли си вече за яростен с*кс?
Оня я погледнал учудено и казал:
– Само ми е до с*кс в тази буря…