Старият китайски мъдрец казал

Старият китайски мъдрец погладил бялата си брада и казал:
– И така, ученико, през последните две години наблюдава как расте камъка. Подложи търпението си на немислими предизвикателства. Мисля, че вече си готов да приемеш най-голямото предизвикателство на търпението в живота…
Мъдрецът замълчал и след няколко часа ученикът запитал:
– Кое е най-голямото предизвикателство пред моето търпение?
– Ученико, пращам те в България. Отиди на лекар, почакай да ти дойде реда и вземи… и направление за специалист.