Спорели кой е по-по-най

Херкулес, Снежанка и Квазимодо спорели кой е по-по-най. Херкулес твърдял, че той е най-силен на земята. Снежанка твърдяла, че е най-красива. Квазимодо твърдял, че бил най-грозен и ужасен. Докато си спорели, покай тях минал един старец и след като чул техния спор, той им казал:
– Вижте сега, през девет планини в десета, има една старица. Само тя може да ви каже, кой какъв е в действителност.
Тогава те решили да я намерят тази старица. Стигнали до нейната барака и пръв влезнал Херкулес. След малко излязъл и казал:
– Тя каза, че аз съм най-силният човек на земята!
След него влязла Снежанка и не след дълго и тя излязла и казала:
– Тя каза, че аз съм най-красива на земята.
Последен влязъл Квазимодо. Също както другите, той също излязъл съвсем скоро и чешейки се по главата ги попитал:
– Абе, кой е тоя Мишо Шамара?