Служи грузинец в армията

Служи грузинец в армията на СССР. Получава писмо от родителите си три месеца преди уволнението:
„Скъпи Отари! За твоето завръщане всичко готово. Чакат тебе голяма купчина пари, нов, красив къща и нов черна „Волга“. Намерили сме на теб и красив годеница. Нейни мама и тати също имат много пари, голям красив къща и черен „Волга“.
Отари отговаря на родителите си:
„Мен нищо не трябва. Купети голям мъжки свиня и наречете го Старшина Прилипенко. Хранете него много, много добре. Да стане много тлъст. Като се прибера – ще го заколя тоя старшина Прилипенко“.