Син попитал баща си

Син попитал баща си:
– Тате, кажи ми какво е това „алтернатива“?
Бащата отговорил:
– Алтернатива ли? Как да ти кажа. Представи си, че си си купил десет яйца, обаче не си ги изпържил, а си ги сложил в инкубатор. От тях са се излюпили пиленца, които ще пораснат. Ще се превърнат в кокошки и петли. Ще се появят още пиленца и след време ще имаш цяла ферма. Ще започнеш да мислиш за разширяване, за бизнес, за заем от банката. После ще инвестираш в строителство на два нови кокошарника. Тогава изведнъж ще се случи тежко наводнение… Всичко ще бъде отнесено от водата и ще отиде по дяволите.
– Тате, нещо не можах да разбера, къде точно е „алтернативата“?
– Алтернативата, сине, е Патици!