Семейство индианци пътували

Семейство индианци пътували във влака. Старият индианец казал на жена си:
– Вождът е жаден! Жено, марш за вода!
– Къде да я търся сега тази вода във влака? – попитала жена му.
– Казах отивай за вода! Ще я търсиш и ще я намериш. Върви в края на вагона, там трябва да има.
Станала жена му и след малко се върнала с една кана вода. Вождът пил и се успокоил. След малко обаче пак извикал:
– Жено, отивай за вода!
Жена му отишла и пак му донесла да пие. След известно време той пак я пратил да му донесе вода. Тя обаче се върнала с празна кана. Индианецът я попитал намръщен:
– Защо ти жено не носиш вода на вожда?
– Защото някакъв бледолик си е събул гащите и е седнал върху кладенеца…