Селянин отишъл в града на пазар

Един селянин отишъл в града на пазар. Влязъл в един магазин да си купи риза и казал на продавачката:
– Госпожице, искам да ми дадете една люлякова риза.
Момичето му подало лилава риза.
– Не, госпожице, искам люлякова!
Момичето му подало розова риза.
– Не, бе госпожице, казах люлякова! Ей от онези там.
– Но, господине, там където сочите, има само бели ризи…
– Е, ти бял люляк не си ли виждала, ма, госпожице?