Селският поп казал

Селският поп казал на всички жени:
– Утре, всяка която е съгрешила, да донесе в църквата по едно яйце за всяка своя изневяра, която е извършила!
Наредили се на другия ден селянките, коя с две-три яйца, коя с цяла кошница. По едно време пристигнала една с цяла ръчна количка и разбутала опашката:
– Дръпнете се, ку*ви такива! Имам още два курса да правя…