Седнал старият ром

Седнал старият ром пред катуна и нямайки какво друго да прави взел една дъсчица, извадил си ножа и започнал да я дялка. По някое време едно от ромчетата излязло от вътре, видяло го и пита:
– Какво правиш бе тате?
– Нищо, дялкам си нещо тука.
И така почти всички от потомството му, излизайки навън от катуна го питали какво прави. Писнало му на стария ром, причерняло му. Накрая се появило и последното ромче, десетото и пита:
– Какво дялкаш бе тате?
– Дялкам, на майка ти нова п*тка дялкам, това дялкам!
– А защо не ни дадеш на нас старата, че да се учим на нея, а тате?