Съпругът се прибрал вкъщи

Прибрал се съпругът вкъщи и видял, жена му да мери чифт нови обувки.
– Представяш ли си – казала му тя – прибирам се и гледам една кутия. Отварям я, а в нея има обувки, при това точно моят размер.
Съпругът се усмихнал доволен. След известно време, като се прибирал видял жена си да пробва нова рокля. Тя му казала:
– Слизам в подлеза и там гледам забравена кутия. Отварям я, а вътре беше тази рокля, при това същия размер като за мен.
Мъжът с въздишка казал:
– На теб повече ти върви! Аз намерих вчера под леглото едни мъжки боксерки, като при това дори не бяха моят номер…