Събудил се през нощта

Малкия Иванчо се събудил през нощта, за да отиде до тоалетната. Минал през спалнята на родителите си и видял майка си, точно когато правела св*рка на баща му. Иванчо я попитал учудено:
– Мамо, какво му правиш на татко?
– Правя му изкуствено дишане, сине…
– И откога тате е започнал да диша през х*я?