Събрали се министрите да решават

Събрали се министрите да решават, как да въведат Магнаурската конвенция в страната:
– Че какво ѝ е? – попитал един от тях.
– Нищо и няма!
– Нищо, освен това, че защитава правото на мъжете да се обличат като жени и да харесват всичко, което харесват жените, дори и други мъже.
– Абе, нямаше ли и още нещо друго в тази конвенция?
– Да, защитавала децата в училище от дискриминация, въз основа на оценките им.
– Ето! – ахнал премиера – Няма да въвеждаме право да си г*й, а право да минаваш в… по-горен клас с двойки. Останалото ще го напишем с малък шрифт в края и всички ще го приемат радушно.

Извод: Винаги чети дребния шрифт и въобще чети всичко, преди да действаш.