Ромка отишла при доктора

Една ромка отишла при доктора и му казала:
– Докторе, болна съм!
– Имаш ли пари?
– Нямам.
– Тогава не може да те лекувам!
– Хайде, ако ти кажа една гатанка и не я познаеш – ще ме лекуваш без пари!
– Добре!
– Защо на това на главата викат коса, а отдолу – въл­на?
Чудил се, чудил доктора, но не могъл да отговори.
– Защо?
– Защото отгоре гребен играе, а от долу вретено пре­де!
Прегледал я доктора и я изпратил на аптеката, като се обадил се на аптекаря:
– Ще дойде една ромка да ти задава гатанки. Отговора е: „Отгоре гребен играе, отдолу вретено преде“.
Отишла ромката и започнала:
– Доктора каза да ми дадеш лекарства!
– Имаш ли пари?
– Нямам.
– Тогава не може да ти дам!
– Хайде, ще ти кажа една гатанка и ако не познаеш, ще ми дадеш без пари лекарствата!
– Добре!
– Защо косата побелява, а вълната не побелява?
Чудил се, чудил се и не могъл да отговори.
– Давай лекарствата! Защото на главата има кахъри, а от долу всичко е на майтап…