Рилски манастир

Рилският манастир е създаден в зората на десети век от св. Иван Рилски (тогава е бил просто монах отшелник). Преди, на  неговото място е имало древна постница. Видно от името си, Рилският манастир се намира в планината Рила, между реките Рилска и Друшлявица, на около хиляда и сто метра надморска височина. Рилският манастир се намира на сто и двадесет километра от София и на четиридесет километра от Благоевград.

Рилски манастир

До Рилския манастир можете да отидете като се движите по международния път София – Кулата (Е79), а самата отбивка за манастира е от град Кочериново. Пътят  водещ до самия манастир е първокласен, асфалтов път. От създаването си, до днес, Рилския манастир е преживял много възходи и падения, разрухи и реставрации. Според поверието, самият цар Петър е ходил в манастира при св. Иван Рилски. В началото, след падането ни под турско робство, Рилският манастир е бил пощаден от посегателствата на османците, но през петнадесети век и той, също както всички други манастири в България бива ограбен, подпален и напълно разрушен. Самите монаси са били прокудени от турците. Рилският манастир е от ключово значение за църковната дейност и просветата, по време на средновековието. Площта на светата обител на Рилския манастир е осем хиляди и осемстотин квадратни метра. ограден е от каменни стени високи двадесет и два метра. Помещенията в сградите на Рилския манастир са около триста, като сто от тях са монашески килии. Само на четири километра от манастира има пътека, по която можете да стигнете до пещерата в която св. Иван Рилски е обичал да намира уединение. След смъртта му през 946-та година, той е бил погребан в тази пещера, а по-късно е канонизиран като светец и мощите му са преместени в София. По късно, през 1469-та година, мощите на Иван Рилски са преместени обратно в Рилския манастир. Към настоящият момент, Рилският манастир е действащ мъжки манастир. Манастирът предлага нощувка на посетителите, а от книжарничката можете да си закупите всякакви сувенири за спомен от Рилския манастир. Най-богатата колекция на икони от четиринадесети до деветнадесети век, се намира именно в Рилският манастир.