Решили да убият ламята

Решили един испанец, един турчин и един българин да убият ламята. Първи в пещерата влязъл испанеца. Като го видяла, ламята му се ухилила, лиснала му две кофи вазелин и го оправила. На излизане той казал на другарите си:
– Отрязах и главата, ама на нейно място пораснаха две нови…
Втори влязъл българина. Ламята му се засмяла, лиснала му две кофи вазелин и също го опънала. На излизане той казал на другарите си:
– Отсякох и двете ѝ глави, ама те взеха, че станаха четири.
Когато влязъл турчина, испанеца признал на българина какво всъщност е станало, българина му казал:
– Абе, то и с мене стана така, обаче аз поне успях да свия последните две кофи вазелин на ламята.
Изведнъж от пещерата се чул зверския вик на турчина:
– Ааааааааа!