Решили да направят тест

В една лудница решили да направят тест, за да проверят кой е луд и кой не е! Завели лудите на един стадион, като преди това боядисали пейките, за да видят кой ще седне и кой няма! Влезли лудите и без да се замислят насядали, само един от тях изкарал парче вестник, постлал го и тогава седнал! Докторите си рекли: „Брей, този май не е луд! Чакай да го попитаме!“.
– Ти защо сложи вестника преди да седнеш? За да не се оцапаш ли?
А лудият им отвърнал:
– Не бе, за да гледам от по-високо!