Разплакана отишла при баба си

Иванчо, когато и да срещнел Марийка, все я прекарвал. Един ден Марийка разплакана отишла при баба си.
– Бабо, бабо, Иванчо когато и да ме срещне, все ме е*е.
– Слушай сега Марийке, ще сложиш едно орехче вътре в п*тката си и така, той като пробва да те е*е, няма да може.
Така и направила Марийка, сложила си орехче и изчезнала навън. Видял я Иванчо и отново:
– Сваляй гащите Марийке, ще те е*а.
– Добре! – казала тя.
Свалила си гащите и Иванчо сигурен, мъчил се да го вкара, ама не успял. Пак пробвал и пак не успял. Изнервен от това, Иванчо отишъл при дядо си.
– Абе дядо, пробвах да е*а Марийка, ама не влиза. Друг път, когато и да реша да я е*а все влизаше, а сега не може.
– Слушай сега моето момче. Като я видиш, натисни я с ръчичка по коремчето и каквото има вътре ще излезе.
И така, срещнал Иванчо пак Марийка, натиснал я с ръка по корема и орехчето излязло, та пак я нае*ал. Прибрала се Марийка вкъщи и пак ревнала.
– Бабо, Иванчо пак ми го вкара.
– Как така?
– Ами натисна ме по коремчето и орехчето излезе.
– Ах, тази стара лисица дядо му! Едно време дини вадеше от г*за ми…