Разговор между двама българи

Разговор между двама „перфектно“ владеещи руски език българи в Русия, пред асансьора в хотела:
– Въй сефте в Маскву?
– Имеет си хас…
– А асансьор бачкает ли?
– Йок, ево мама! Закеркенечился между етажами!
– Е, значит прийдьотся качваться по стъпалами…
– А, до коими етажами?
– Хич и хабер си не имею!